„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

XXIII. svazek Právníci A-J

Do výroby se dostává první ze závěrečných svazků Encyklopedie českých právních dějin, které celý projekt po téměř deseti letech příprav a vlastní realizace zakončují. Součástí Encyklopedie je tak vedle věcných hesel (svazky I.–XXII.) rovněž obsáhlý soubor více jak 2 000 životopisů významných (již nežijících) právníků. Jedná se o unikátní soupis právnických osobností od středověku po současnost. Editoři soubor právnických osobností navíc pojali velmi široce. Výběr osobností je postaven na teritoriálním hledisku – byly zařazeny také osoby narozené v českých zemích a na území Slovenska, které se však uplat­nily převážně v zahraničí, a osoby, které se sice narodily v zahraničí, ale akademicky působily v českých zemích či na Slovensku.

Rozsah jednotlivých životopisů je ovlivněný množstvím dochovaných materiálů o dané osobě. Tedy délka biografického medailonu rozhodně mnohdy neodpovídá významu příslušného právníka. Rovněž u řady osobností nebylo možné dohledat jejich fotografii, protože se v žádném archivu nenachází.

U literárně činných právníků je za jejich životopisem uveden výběr jejich publikací, a to ve zkrácené citační formě.

Soubor životopisů se zpracovával více jak deset let. Za tu dobu řada autorů změnila zaměstnavatele, někteří dokonce zemřeli. Proto v seznamu autorů jsme většinou ponechali zaměstnavatele z doby, kdy byl životopis odevzdán editorům.
Snahou editorů dále bylo, aby životopisy vhodně doplňovaly věcná hesla Encyklopedie, zejména ta, která byla věnována vědě příslušných právnických oborů.
Editoři
Ondřej Horák, Karel Schelle, Jaromír Tauchen, David Kolumber
 
Vytištěnou publikaci lze očekávat ke konci března roku 2023.
 
Počet životopisů: 746
Počet stran: 856
Formát: B5
Vazba: V8
Rok vydání: 2022 (1. vydání)

Obsah XXIII. svazku: