„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

Recenze

Společnost pro církevní právo
Aktuality 2017.11.2.pdf

Společnost pro církevní právo
Aktuality-2017-06-1.pdf

Masarykova univerzita
www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7750-pravni-historici-vytvareji-14svazkovou-encyklopedii

Historia et theoria iuris, roč. 7, č. 2, 2015, s. 77-79
Historia et theoria iuris_2_2015.pdf

Právník, roč. 155, č. 6, 2016, s. 555-557
Pravnik_6_2016.pdf

Právny obzor, roč. 99, č. 2, 2016, s. 165-166
Pravny obzor_2_2016.pdf

Internetový bulletin www.POHŘEBIŠTĚ.cz, 2016
www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/dokument/17/ecpd.htm

HORÁK, O., Encyklopedie českých právních dějin a biografická studia.
In: Právněhistorické studie, roč. 44, č. 2, 2015, s. 156.