„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

Tištěná verze

V současné době je vytištěno všech 22 svazků stěžejní části Encyklopedie českých právních dějin - hesla A – Č, D – J, K – M, N – O, Pa – Právni, Právní – Právo po, Právo pra – Prob, Procesy (do roku 1949), Procesy (od roku 1950 – Pů), R – Říš, Řízení, Sa – Smlouva ná, Smlouva o – Součást,  Soudnictví, Soukromé – Správa ústřední, Správa veřejná – Suché, Svatá – Štrbské, Ta – Ty, U – Ú, Vá – Volba, Volby–Zákon o a Zákon ob – Ž.

Do výroby je předán první ze závěrečných svazků Encyklopedie českých právních dějin (XXIII. svazek), které celý projekt po téměř deseti letech příprav a vlastní realizace zakončují.
Hotovou publikaci lze očekávat ke konci března 2023.

Ceny jednoho svazku jsou stanoveny takto:

  • prodejní cena - 1 690,- Kč vč. DPH
  • zvýhodněná cena při objednávce celého kompletu - 1 390,- Kč vč. DPH
  • zvýhodněná cena pro autory, kteří ve svazku nemají příspěvek - 1 190,- Kč vč. DPH
  • režijní cena autorského výtisku - 950,- Kč vč. DPH

U objednávky celého kompletu budou jednotlivé díly zasílány automaticky po jejich dokončení. Každá dodávka bude fakturována současně se zasláním konkrétního dílu.

Autoři obdrží zdarma separáty svých článků v daném díle nebo za zvýhodněnou cenu 950,- Kč vč. DPH obdrží autorský výtisk daného dílu.

Vzhledem k rozsahu publikace a již došlému množství objednávek je nutno počítat
s termínem dodání cca 1 měsíc od objednávky.

Tištěnou verzi publikace je možno objednat přes E-shop nakladatelství KEY Publishing na www.keypublishing.cz nebo přes e-mail obchod@keypublishing.cz