„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

Rozhovor s hlavním editorem encyklopedie

Rozhovor JUDr. Františka Emmerta, Ph.D. s hlavním editorem doc. JUDr. Karlem Schellem, CSc. o stavu prací na Encyklopedii českých právních dějin.

https://youtu.be/Vt9hub1MkZk