„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

Struktura Encyklopedie

Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy je hlavní stěžejní částí encyklopedie mnohosvazkový komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech.


Každé heslo je doplněno podrobnou bibliografií. V rámci ní jsou jednotlivé tituly uváděny ve zkráceném bibliografickém záznamu. Dále je za každým heslem uveden odkaz na základní související hesla.
I když se jedná o encyklopedii českých právních dějin, tyto jsou pojaty v co nejširších souvislostech, které vždy vyplynuly z toho, v jakém státním rámci se české země nacházely. Tedy v případě období absolutismu byly české země pojímány jako součást právních dějin habsburské monarchie, stejně tak v letech 1918 – 1992 jako součást Československa. Zejména proto byla v tomto období výrazná pozornost věnována jak slovenským dějinám, tak také Podkarpatské Rusi. Následují je četná hesla osvětlující vývoj československých zahraničních vztahů a vztahů k významným mezinárodním organizacím.