„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

Encyklopedie

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law vytvořené v roce 2009 v Brně. V několikaleté spolupráci s Nakladatelstvím a vydavatelstvím Aleš Čeněk a nakladatelstvím KEY Publishing tak vzniká mnohasvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky. Podrobnější informace najdete v následujících záložkách

Cesta k dnešní Encyklopedii

Vědecká rada a redakce

Struktura Encyklopedie