„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

VIII. svazek Procesy (do roku 1949)

VIII. svazek Encyklopedie českých právních dějin obsahuje uspořádaná věcná hesla v rozsahu Procesy (do roku 1949).

Počet hesel: 158
Počet stran: 877
Formát: B5
Vazba: V8
Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Svazky 8. a 9. Encyklopedie českých právních dějin se od ostatních dílů podstatně liší, a to v několika směrech. Především tematicky. Za pomocí velké skupiny autorů se podařilo vytvořit téměř kompletní soubor všech významných politických procesů od nejstarších dob až do současnosti. Tyto dva svazky, na rozdíl od ostatních, se tedy věnují aplikaci práva, a to v oblasti politicko-trestněprávní. Procesy tak odrážejí nejen charakter trestního práva dané doby, ale zejména mocensko-politickou strukturu tehdejší společnosti, a v neposlední řadě morální profil čelných představitelů tehdejšího politického režimu.
Tento soubor má další specifikum, a to v řazení hesel. Vzhledem k charakteru hesel a snaze o co nejlepší přístupnost, redaktoři upustili od abecedního uspořádání, ale přikročili k chronologickému řazení.
U řady těchto hesel není uveden seznam literatury, protože byly většinou zpracovávány pouze na základě archivních materiálů. Rovněž k heslům nebyla záměrně přiřazována související hesla.

Obsah VIII. svazku:
Obsah 8 svazek.pdf