„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

O nás

Encyklopedie českých právních dějin vzniká v několikaleté spolupráci tří subjektů - The European Society for History of Laws, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk a nakladatelství KEY Publishing. Podrobnější informace o jednotlivých subjektech najdete v následujících záložkách.

 Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk

KEY Publishing

The European Society for History of Laws