„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

Informace v médiích

Zborník Policajná teória a prax, ročník XXVI., 2/2018, Akadémia policajného zboru v Bratislave
recenze Encyklopedie českých právních dějin, Dr. Petr Rožňák, CSc., dr. h. c.
Recenze.pdf

Časopis Regionální rozvoj 6.2.2018 - recenze Encyklopedie českých právních dějin
Dr. Petr Rožňák, CSc., dr. h. c.
www.regionalnirozvoj.eu/odborna-sdeleni

Bulletin advokacie 12/2017, str.58 - recenze Encyklopedie českých právních dějin
JUDr. et RNDr. Vlastislav MAN, MBA
BA_12_2017_web.pdf

Newsletter Institutu Václava Klause, prosinec 2017, str. 6
Odpověď rektora Vysoké školy Karla Engliše Zdeňka Koudelky na otázku IVK: Jaká letošní kniha Vás nejvíce oslovila a proč?
institutvk.cz/files/newslettery/63.pdf?rand=524

Slavnostní křest prvních deseti svazků Encyklopedie českých právních dějin 27.11.2017
Slavnostní křest prvních deseti svazků Encyklopedie českých právních dějin proběhl v pondělí 27.11.2017 v Ústřední knihovně Právnické fakulty Masarykovy univerzity za účasti předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského a děkanky Právnické fakulty MU doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
youtu.be/qlXC9GYz-BE

BrnoŽurnál.cz 1.12.2017
Encyklopedie českých právních dějin - vydání prvních deseti svazků Encyklopedie českých právních dějin
www.brnozurnal.cz/z-bloku-a-per/encyklopedie-ceskych-pravnich-dejin/

Český rozhlas Brno 28.11.2017
Slavnostní křest prvních deseti svazků Encyklopedie českých právních dějin
2811 V Brně včera pokřtili Encyklopedii českých právních dějin.mp3

Požehnání Encyklopedie českých právních dějin. Strahovský klášter 6.11.2017
Dne 6.11.2017 se konalo v nádherném prostředí knihovny Strahovského kláštera
slavnostní požehnání Encyklopedie českých právních dějin, které provedl
opat Strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný. Záznam z této akce na
youtu.be/fBiCWa1wK6o

Bulletin advokacie - 6.11.2017
Informace o VIII. a IX. svazku Encyklopedie českých právních dějin.
www.bulletin-advokacie.cz/politicke-procesy-v-encyklopedii-ceskych-pravnich-dejin

Česká televize - 1.11.2017 - Zprávy ve 12 (18.15 - 20.30 min.)
Informace o VIII. a IX. svazku Encyklopedie českých právních dějin, které obsahují kompletní soubor politických procesů.
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/217411012001101/

Bulletin Česká justice 10/2017
www.ceska-justice.cz/2017/10/encyklopedie-pravnich-dejin-polovine-pisi-stovky-autoru/

Radiožurnál - Eva Rajlichová - 26.10.2017
www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/politicke-procesy-byly-i-ve-stredoveku-mapuje-je-dalsi-dil-encyklopedie-ceskych-pravnich-dejin--1764764

Radiožurnál - Eva Rajlichová - 26.10.2017
Informace o Encyklopedii českých právních dějin.
www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/dvacet-svazku-750-autoru-prace-na-encyklopedii-ceskych-pravnich-dejin-jsou-v_1710261541_pj

24.10.2017 - Informační středisko Poslanecké sněmovny
Ústav pro studium totalitních režimů, Evropská společnost pro právní dějiny a Parlamentní knihovna prezentovali 24. října 2017 v Informačním středisku Poslanecké sněmovny VIII. a IX. svazek Encyklopedie českých právních dějin. Encyklopedie obsahuje kompletní soubor politických procesů.
www.youtube.com/watch?v=rblWTVrY5A0&feature=youtu.be