„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

Ocenění Encyklopedie

Ocenění Encyklopedie českých právních dějin

Jednota tlumočníků a překladatelů každoročně uděluje ceny nejlepším slovníkům a encyklopediím. V tomto roce byl u příležitosti konání 23. mezinárodního knižního veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2017 čestným uznáním oceněn i první díl Encyklopedie českých právních dějin, jež perspektivně vyjde v rozsahu 20 svazků a na jejíž tvorbě se společně s více než 700 odborníky podílí i 46 učitelů a doktorandů brněnské právnické fakulty. Hlavními redaktory encyklopedie jsou docenti z katedry dějin státu a práva Karel Schelle a Jaromír Tauchen. Ocenění se také týká Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk a nakladatelství KEY Publishing, které zajišťuje editaci, sazbu a tisk celé publikace. V současné době je již vydáno 9. svazků s hesly v rozsahu A - P.