„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

 

Encyklopedie českých právních dějin je unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných
v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law a dále Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk a nakladatelství KEY Publishing.

 

Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohasvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky
z historie státu a práva na území České republiky.

Encyklopedie Českých prÁvnÍch dějin

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky.

Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí encyklopedie komplex obsahující věcná hesla.

Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých, československých i světových právníků.

Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly.