„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

Informace v médiích

Bulletin advokacie - 6.11.2017
Informace o VIII. a IX. svazku Encyklopedie českých právních dějin.
www.bulletin-advokacie.cz/politicke-procesy-v-encyklopedii-ceskych-pravnich-dejin

Česká televize - 1.11.2017 - Zprávy ve 12 (18.15 - 20.30 min.)
Informace o VIII. a IX. svazku Encyklopedie českých právních dějin, které obsahují kompletní soubor politických procesů.
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/217411012001101/

Bulletin Česká justice 10/2017
www.ceska-justice.cz/2017/10/encyklopedie-pravnich-dejin-polovine-pisi-stovky-autoru/

Radiožurnál - Eva Rajlichová - 26.10.2017
www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/politicke-procesy-byly-i-ve-stredoveku-mapuje-je-dalsi-dil-encyklopedie-ceskych-pravnich-dejin--1764764

Radiožurnál - Eva Rajlichová - 26.10.2017
Informace o Encyklopedii českých právních dějin.
www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/dvacet-svazku-750-autoru-prace-na-encyklopedii-ceskych-pravnich-dejin-jsou-v_1710261541_pj

24.10.2017 - Informační středisko Poslanecké sněmovny
Ústav pro studium totalitních režimů, Evropská společnost pro právní dějiny a Parlamentní knihovna prezentovali 24. října 2017 v Informačním středisku Poslanecké sněmovny VIII. a IX. svazek Encyklopedie českých právních dějin. Encyklopedie obsahuje kompletní soubor politických procesů.
www.youtube.com/watch?v=rblWTVrY5A0&feature=youtu.be